GÖREVİMİZ

“Ellibeş Yapı, İnşaat Sektöründe Müşteri Odaklılık Prensibi Üzerine Çalışan, Sektörünü İyi Tanıyan, Paydaşlarının Beklentilerini Bilen ve Yeni Beklentiler Tanımlayıp, Bunların En Üst Düzeyde Tatminini Hedefleyen, Yaratıcı İnsan Gücüne Sahip, Bu Doğrultuda Teknolojiyi İyi Kullanan, Güvenilir Verimli ve Kârlı Hizmet Sunmayı Hedefleyen Bir İnşaat Şirketidir.”